Valná hromada SK Městská policie Kadaň.


Sídlo sportovního klubu je na adrese Chomutovská 1254, Kadaň 43201
 
Dne 27.2.2009 před zasedáním valné hromady byli přijati přípravným výborem další členové SK:
 
Jindřich Drozd.
Milan Armstark.
Roland Peruth.
Daniel Tudor.
 
Zápis z valné hromady občanského sdružení konané dne 27.2.2009 v 18hod
přítomni: 7
omluveni: 0
nepřítomni: 0
hosté: 0
(Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina přítomných osob.)
Valná hromada tedy je usnášení schopná .
 
1) Na valné hromadě byl zvolen nový výbor SK ve složení :
Předseda Václav Fišer
Pro hlasovalo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 z členů.
 
Místopředseda: Radek Holý
Pro hlasovalo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 z členů.
 
Člen výkonného výboru - tajemník: Jiří Vlasák
Pro hlasovalo 7 členů, proti 0, zdrželo se 0 z členů.
 
2) Na valné hromadě bylo dále odsouhlaseno, že se v stávajících stanovách klubu nebudou dělat žádné změny.
 
3) Byly stanoveny členské příspěvky na  rok 2009 ve výši 200 Kč, pro každého člena bez rozdílu věku. Zaplaceny budou nejpozději do 28.2.2009 .

4)Dále byly projednány tyto věci :
SK Městská policie Kadaň bude v roce 2009 pořádat sportovní akce, jejichž propozice budou medializovány.
Zde jsou datumové termíny:
18.4.2009 - Závod psovodů služebních psů ozbrojených složek.
17.5.2009 - Běžecký závod pro veřejnost.
22.9.2009 - Den bez aut. Ukázka nových cyklostezek pro širokou veřejnost v Kadani. Jedná se o nesoutěžní akci. Akce se bude konat ve spolupráci s městem.
 
5)Financování klubu.
Prozatím se rozhodlo o oslovení sponzorů. Do budoucna je možnost přidružení se k ČSTV Chomutov. Příští rok žádat o peníze Město Kadaň. Možnostmi získávání peněz pro potřeby klubu se budeme zaobírat celoročně.
 
 

 

 

………………………………………….   …………………………………………
zapsal: Václav Fišer   ověřil: