2. Valná hromada

 • Místo konání:  klubovna TH,  Chomutovská 1254, Kadaň 43201
Dne 04. 02. 2010 před zasedáním valné hromady od 17:00 hod do 18:00 hod proběhlo jednání s dlouholetými pořadateli atletických závodů, panem Antonínem Pulcem a panem Čeňkem Filingrem. Byla dojednána vzájemná spolupráce v pořádání závodů. Po dojednání podrobností jmenovaní v 18hod odešli.
• Zápis z valné hromady občanského sdružení konané dne 04. 02. 2010 v 18hod

    přítomni: 11
    omluveni: 1
    nepřítomni: 0
    hosté: 0
   (Nedílnou součástí tohoto zápisu je prezenční listina přítomných osob.)
     Valná hromada tedy je usnášení schopná.
1. Činnost klubu v roce 2009 byla zhodnocena pozitivně.
2.  Byly rozděleny jednotlivé úkoly pro členy klubu.
3.  Všichni členové klubu byli seznámeni s účetním výpisem klubu za rok 2009.
4. Byl ponechán původní výbor do konce dvouletého volebního období SK ve složení:
    Předseda:  Václav Fišer
    Místopředseda:  Radek Holý
    Člen výkonného výboru - tajemník:  Jiří Vlasák
5. Na valné hromadě bylo dále odsouhlaseno, že se v stávajících stanovách klubu nebudou dělat žádné změny.
6.  Byly stanoveny členské příspěvky na  rok 2010 ve výši 200 Kč, pro každého člena bez rozdílu věku. Zaplaceny budou nejpozději do 28. 2. 2010.
7. Dále byly projednány tyto věci:  SK Městská policie Kadaň bude v roce 2010 pořádat sportovní akce, jejichž propozice budou medializovány.
Zde jsou datumové termíny:
10. 4. 2010 - Běh městským parkem (místo konání Smetanovy sady- Svatý kopec v Kadani) tento závod bude pořádán ve spolupráci s běžeckým klubem FC Kadaň.
14-15.5 2010 - Závod psovodů služebních psů ozbrojených složek. (závod bude rozdělen do 2 dnů)
5. 6. 2010 – Běh do Zásady (druhý ročník)
17. 11. 2010- Běh 17. listopadu (druhý ročník)
Další akce budou popřípadě schváleny mimořádně svolanou valnou hromadou.
8. Financování klubu.  Prozatím se rozhodlo o oslovení sponzorů a dotace z fondu Města Kadaně.

Zapsal: Václav FIŠER

Ověřil: Radek HOLÝ

Celý zápis ve formátu pdf je zde.